Vreau o programare

Trident, un loc plin de bucurii – Regulamentul campaniei

Regulamentul oficial al campaniei promotionale Trident

Beneficii pentru pacientii Trident

Perioada campaniei: 19 septembrie – 19 octombrie 2019

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala “Trident, un loc plin de bucurii” (numita in cele ce urmeaza şi “Campania”) este organizata de TRIDENT DENTAL SRL cu sediul in Str. DR. LOUIS PASTEUR  1A CAMERELE 3 ŞI 5 Bucureşti sect 5, cod fiscal 15479417, atribut fiscal RO, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul ilfov sub nr. J40/7330/2003. Clinica este reprezentata prin Florin Lazarescu, in calitate de administrator (denumit in continuare TRIDENT”). Campania promotionala se va derula sub prevederile prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. 

Regulamentul oficial este intocmit și va fi facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe site-ul https://clinicatrident.ro/noutati/

Prin simpla participare la Campanie, Participantii declara ca vor respecta termenii și conditiile prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulament Oficial” sau “Regulamentul”) potrivit celor mentionate in cuprinsul sau.

Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfașurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului.

TRIDENT iși rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia. De asemenea, dreptul de a inceta Campania inainte de termen, prin incheierea unui act aditional la Regulament. Modificarile și/ sau completarile vor fi facute publice prin intermediul site-ului https://clinicatrident.ro/noutati/, cu cel putin 24 ore inainte ca modificarile sa intre in vigoare. 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE SI DESFASURARE

Campania promotionala se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in perioada 19 septembrie 2019, ora 00:00:00  – 19 octombrie 2019, ora 23:59:59 (inclusiv), in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in prezentul Regulament oficial, urmand sa fie organizata si sa se desfasoare pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La aceasta campanie promotionala poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament Oficial (denumiti in continuare „Participantii”).

Pentru a fi eligibili pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie sa indeplineasca una dintre urmatoarele conditii exprese:

  • Sa fie deja clienti ai Clinicii Trident;
  • Sa fie ruda de gradul 1 (parinti, bunici, copii) si soțul/soția unui client al Clinicii Trident .

Din dorinta de a nu prejudicia niciun client care dorește sa participe la prezenta campanie promotionala, Organizatorul iși rezerva dreptul sa poata efectua verificari cu privire la respectarea prevederilor prezentului Regulament in ceea ce privește corecta participare la Campania promotionala. Prin urmare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula inscrierea oricarui Participant care nu respecta conditiile prezentului Regulament Oficial sau care este suspectat de frauda, fara a avea obligatia de a o demonstra cu probe.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL PARTICIPARII LA CAMPANIA PROMOTIONALA

Campania promotionala se desfasoara conform urmatorului mecanism:

  • Persoanele care sunt deja clienti ai Clinicii Trident pot sa se programeze pana pe data de 19 octombrie 2019 la un detartraj gratuit sau pot efectua o programare pentru rudele lor de gradul 1 (parinti, bunici, copii) si soțul/soția;
  • Rudele de gradul 1 si soțul/soția a clientilor Clinicii Trident pot realiza o programare gratuita la detartraj  in nume propriu, mentionand numele persoanei care este deja client al clinicii;
  • Programarea pentru detartrajul gratuit trebuie sa fie efectuata pana pe data de 19 octombrie 2019 inclusiv, dar data la care este programat detartrajul poate fi până la 30 de zile de la finalul campaniei.

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Regulamentul Oficial al campaniei promotionale se gasește afișat pe site-ul https://clinicatrident.ro/noutati/ și poate fi solicitat și pus la dispozitia oricarui participant, in mod gratuit, in baza unei cereri scrise adresate la sediul Organizatorului. 

SECTIUNEA 6. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorii nu vor fi tinuti raspunzatori pentru prejudiciile suferite de participanti, indiferent de natura acestora, din momentul efectuarii programarii. Organizatorul nu este raspunzator de erorile ivite din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de internet (de exemplu, dar fara a se limita la, pagina web care nu se incarca corespunzator).

Imposibilitatea participantului de a onora programarea in cadrul acestei Campanii exonereaza Organizatorii de orice raspundere.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventuale litigii aparute intre Organizatori și participantii la prezenta Campanie promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatorești romane competente.

SECTIUNEA 8. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Prezenta campanie promotionala poate inceta inainte de termenul stabilit, numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, prin decizia Organizatorilor, comunicata prin intermediul site-ului https://clinicatrident.ro

SECTIUNEA 9. CLAUZE DIVERSE

Orice modificare a prevederilor prezentului Regulament nu este valabila decat cu conditia informarii publicului prin publicarea modificarilor pe site-ul https://clinicatrident.ro

Clinica Trident isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile site-ului Trident, cat și de a restrictiona procesarea şi/sau , dupa caz, anula programarea in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Clinicii Trident. Activitatile frauduloase vizeaza, nelimitativ: realizarea de programari pe baza unor informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe site prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale.

Clinica Trident © 2020 . POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA DE UTILIZARE A COOKIE-URILOR | Harta Site Clinica Trident
Clinica Stomatologica Trident Str. Louis Pasteur nr 1A, Bucuresti, 050533 | Telefon: 031 005 0920 | Email: office@clinicatrident.ro

designed by: Livedesign