Programează-te

Regulament Giveaway Trident – Piere Fabre

1. ORGANIZATORUL  

Organizatorul concursului,TRIDENT DENTAL S.R.L. (“Organizatorul”), cu sediul în București, Strada Dr. Louis Pasteur, nr. 1A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7330/2003, CUI 15479417, reprezentată prin Florin Lăzărescu, în calitate de Administrator.  

2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE  

Concursul se desfășoară în perioada 28 Iunie 2024 – 6 Iulie 2024, cu extragere pe 8 Iulie 2024, datele de începere sau finalizare putând fi modificate din pricina unor eventuale împrejurări excepționale, independente de voința organizatorului.   

Orice modificare a regulamentului va fi anunțată pe site-ul Clinicilor Trident  (https://clinicatrident.ro/).  

3. DREPTUL DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURS  

La concurs se poate înscrie orice persoană fizică, indiferent de sex, având o vârstă minimă de 18 ani.  

Participarea la acest concurs implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la concurs.  

4. MECANISMUL CONCURSULUI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE  

Pentru a se înscrie în concurs, persoanele participante trebuie:  

Extragerea câștigătorului va fi realizată prin intermediul platformei simpliers.com în termen de până la 48h de ore de la data finalizării concursului, câștigătorului fiind anunțat prin intermediul unui story pe pagina de Instagram a Clinicilor Trident ( https://www.instagram.com/clinicile_trident/ ) In termen de 48 de ore de la anuntarea câștigătorului, acesta va fi contactat de un reprezentant al clinicilor Trident pentru a stabili detaliile legate de premiu.  

Premiiile concursului constau în 5 kit-uri pentru o rutină zilnică de albire ELGYDIUM-ELUDRIL constând în: 

5. ACCEPTAREA REGULILOR  

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului. Prin înscrierea în concurs, persoana câștigătoare își exprimă acordul de a îi fi menționat numele și profilul de Instagram în momentul anunțării câștigătorului. De asemenea, câștigătorul va colabora la promovarea rezultatelor concursului și este de acord cu următoarele, dar nu numai: oferirea unui feedback scris sau a unui testimonial video, postări pe rețelele de socializare ale Clinicilor Trident, interviu de presă scrisă etc.  

6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Prin participarea la acest concurs, participantul ia notă de prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate în scopul derulării (adică al administrării, al organizării și al evaluării) acestui concurs și de contactarea sa în interesul legitim al organizatorului pentru derularea reușită a concursului.  

Participantul admite că furnizează datele sale personale în mod voluntar și că are dreptul de a accesa datele sale personale, de a le corecta, de a bloca datele cu caracter personal incorecte și de a se opune procesării acestora.  

Organizatorul va respecta dispozițiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și ale Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).  

7. DISPOZIȚII FINALE  

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau anula concursul dacă se cunosc date despre fraudarea participării și dacă este pusă în pericol administrarea concursului, cât și securitatea și corectitudinea acestuia.  

Organizatorul poate exclude din concurs participanții care nu se încadrează în cerințele menționate în regulament.  

În cazul reclamațiilor privind desfășurarea concursului, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office@clinicatrident.ro.